AIMTC-Logo

All India Motor Transport Congress | Delhi

Past Presidents

H. S. Sodhi

1936

Sheikh Hussamddin

1940-1943

Dr Sayed Mahmood

1945-1946

Dr P. Sitaramayya

1947-1949

Deshbandhu Gupta

1950-1951

S K Patil

1952-1957

Rajkumari Amrit Kaur

1958-1963

Atulya Ghosh

1963-1967

Harbhajan Singh

1967-1968

Durga Das

1968-1971

Prabhu Dayal Agarwal

1971-1973

Om Prakash Narang

1973-1975

Maneklal V. Savani

1975-1977

Inder Singh

1977-1979

Bimal Chandra Basu

1979-1981

C. Muni Reddy

1981-1983

Savinder Singh Rekhi

1983-1985

Murari Lal Bhari

1985-1987

Girdhar Gopal Gulati

1987-1989

Jai Jai Ram Singh

1989-1991

A. U. Sherief

1991-1993

Ramesh G. Vasant

1993-1995

Rajendra Pratap Singh(Baba)

1996-1997

Om Prakash Agarwal

1998-2000

P. Sengodan

2001-2002

Baba Saheb Dhumal

2003-2004

Gurinder Pal Singh

2005-2007

Sardar Charan Singh

2007-2009

G. R. Shanmugappa

2009-2011

Bal Malkit Singh

2011-2013